SKUTECZNA REKRUTACJA I SELEKCJA

JAK PRZYCIĄGNĄĆ NAJLEPSZYCH                             

Celem ogólnym szkolenia jest wsparcie uczestników w ich zadaniach rekrutacyjnych poprzez umożliwienie oparcia się na profesjonalnych narzędziach, wzorach, zasadach postępowania tak w procesie rekrutacji wewnętrznej jak i zewnętrznej.

Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję:
• Rozwinąć umiejętności tworzenia pożądanych profilów poszukiwanych kandydatów w oparciu o 7 punktowy plan Rogers’a oraz kompetencje kluczowe
• Rozwinąć umiejętności przygotowywania procesu rekrutacji dla zespołów rekrutacyjnych (dokumentacja, prowadzenie spotkań zespołu rekrutacyjnego przed i po zakończeniu spotkań z kandydatami)
• Rozwinąć umiejętności wprowadzania różnorodnych narzędzi selekcji wstępnej; poza CV i listami motywacyjnymi (ankiety, „zadania domowe”, rozmowy telefoniczne)
• Rozwinąć umiejętności prowadzenia selekcji wstępnej w oparciu o analizę życiorysów i listów motywacyjnych
• Rozwinąć umiejętności przygotowywania pytań do wywiadów rekrutacyjnych
• Rozwinąć umiejętności prowadzenia wywiadów rekrutacyjnych z wykorzystaniem techniki epizodycznej
• Rozwinąć umiejętności prowadzenia wywiadów w różnorodnych stylach, dostosowanych do poziomu doświadczeń zawodowych kandydatów
• Rozwinąć umiejętności udzielania informacji zwrotnej kandydatom z rekrutacji wewnętrznej
• Rozwinąć umiejętności analizowania wyników rozmów rekrutacyjnych oraz podejmowania decyzji rekrutacyjnych
• Poznać wachlarz dostępnych, wspomagających narzędzi do rekrutacji (testów, kwestionariuszy)

 • INFORMACJE

  23-24 października 2014r. Angelo Katowice****
  ul. Sokolska 24, Katowice
  www.vi-hotels.com/pl/angelo-katowice

  Angelo Katowice**** to nowoczesny, klimatyzowany hotel biznesowy położony w centrum miasta, zaledwie 750 metrów od dworca kolejowego Katowice Główne. Obiekt oferuje klimatyzowane pokoje z bezpłatnym bezprzewodowym dostępem do Internetu oraz bezpłatny wstęp do centrum fitness i sauny.

  Cena szkolenia wynosi: 950,00 zł + 23% VAT
  W cenie uwzględniono:
  - 16 h dydaktycznych zajęć
  - materiały szkoleniowe
  - materiały pomocnicze
  - certyfikat ukończenia szkolenia
  - przerwy kawowe
  - lunch
  - parking hotelowy
  Zapewniamy opiekę koordynatora z ramienia CSK PARTNER, który jest zawsze do Państwa dyspozycji podczas trwania zajęć.

  W przypadku wyboru szkolenia z noclegiem zajmujemy się wszelkimi formalnościami związanymi z rezerwacją noclegu.
  Pokój jednoosobowy wynosi 315,00 zł
  Pokój dwuosobowy wynosi 399,00 zł

  Godziny trwania zajęć: 9:00-16:00

 • PROGRAM

  DZIEŃ I
  Sesja 1: Wstępna (ok. 20 min)
  Cele sesji:
  - Wprowadzenie w atmosferę warsztatów
  - Przygotowanie „mapy mentalnej” procesu rekrutacji i szkolenia
  TEMATY:
  1. Powitanie, przypomnienie planu warsztatów, sprawdzenie oczekiwań uczestników
  2. Przedstawienie poszczególnych etapów systematycznego procesu rekrutacji i selekcji – celów i metod wykorzystywanych na poszczególnych etapach
  3. Rekrutacja wewnętrzna i zewnętrzna- podobieństwa i różnice
  4. Proces rekrutacji jako „wizytówka firmy” – zasady postępowania na poszczególnych etapach ; ilość etapów jako wynik analizy koszt/korzyść oraz wyraz szacunku dla czasu kandydata a także element negocjacji
  Metody pracy: Mini-wykład (prezentacja), dyskusja

  Sesja 2: Przygotowanie procesu rekrutacji (ok. 2 godz.)
  Cele sesji:
  - Poznanie 7 pkt planu Rogers’a do budowania profilu pożądanego Kandydata i przećwiczenie wykorzystania planu w praktyce, w odniesieniu do wybranego stanowiska
  - Poznanie możliwości wykorzystania kompetencji kluczowych do budowania profilu pożądanego kandydata oraz budowania kryteriów selekcyjnych i pytań do wywiadu – przećwiczenie na wybranych przykładach
  - Poznanie zasad prowadzenia rekrutacji równocześnie przez kilka zespołów rekrutacyjnych
  TEMATY:
  1. Etapy przygotowania procesu rekrutacji: pożądany profil kandydata
  - kryteria selekcji
  - narzędzia rekrutacji i selekcji, szkolenie zespołu rekrutacyjnego
  2. Budowanie profilu pożądanego kandydata – cechy konieczne i pożądane, 7 pkt Rogers’a, kompetencje kluczowe
  3. Ćwiczenie wykorzystania prezentowanych narzędzi
  4. Zasady pracy zespołów rekrutacyjnych – przygotowanie dokumentacji, szkolenie zespołu, omawianie wyników procesu rekrutacji – zespołowe podejmowanie decyzji

  Sesja 3: Selekcja wstępna (ok. 1,5 godz.)
  Cele sesji:
  - Poznanie możliwości wykorzystania w procesie selekcji wstępnej różnorodnej dokumentacji (obok życiorysów i listów motywacyjnych – ankiety, projekty, - „zadania domowe”, dokumentacja potwierdzająca kompetencje itp.) oraz zalety i wady korzystania z takiej dokumentacji w praktyce
  - Rozwój umiejętności analizy życiorysów pod kątem podejmowania decyzji typu: „tak, nie, do przemyślenia” oraz wstępnego przygotowywania pytań do wywiadu – przykłady odnośnej dokumentacji
  - Rozwój umiejętności udzielania negatywnej informacji zwrotnej w przypadku rekrutacji wewnętrznej
  TEMATY:
  1. Informacje, które możemy uzyskać z dokumentacji
  2. Na co zwracać uwagę czytając życiorysy i listy motywacyjne; przygotowanie pytań do rozmowy rekrutacyjnej na podstawie dokumentacji
  3. Inne rodzaje dokumentacji, o które możemy poprosić kandydatów – zalety i wady podejścia
  4. Zagadnienia dyskryminacji w rekrutacji
  5. Zasady udzielania negatywnej informacji zwrotnej do kandydatów
  Metody pracy: ćwiczenie praktyczne w oparciu życiorysy i listy motywacyjne; mini-wykład, scenki, praca grupowa

  Sesja 4: Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej (ok. 1,5 godz.)
  Cele sesji:
  - Zdobycie wiedzy na temat zasad zapraszania na rozmowy kwalifikacyjne i przygotowanie otoczenia – porównanie z własnymi zwyczajami
  - Rozwój umiejętności przygotowywania pytań i zadań praktycznych badających kompetencje
  TEMATY:
  1. Zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną – jakie informacje zawrzeć w zaproszeniu, jak przygotować otoczenie
  2. Przygotowywanie pytań i zadań badających kompetencje – ćwiczenie praktyczne
  Metody pracy: Mini-wykład połączony z dyskusją; praca w grupach

  Sesja 5: Rozmowa kwalifikacyjna cz.1 (ok. 1,5 godz.)
  Cele sesji:
  - Rozwinięcie wiedzy na temat psychologicznych uwarunkowań prowadzenia efektywnego wywiadu
  - Rozwinięcie umiejętności wykorzystywania technik aktywnego słuchania ( słuchania i kierowania rozmową)
  - Rozwinięcie wiedzy i umiejętności na temat techniki epizodycznej
  TEMATY:
  1. Struktura wywiadu: wstęp, rozwinięcie, zakończenie; zasady prowadzenia notatek
  2. Przykłady zastosowania aktywnych technik słuchania takich jak: pytania otwarte i zamknięte, parafrazy, klaryfikacje, odzwierciedlenia w procesie wywiadu; techniki kierowania rozmową: podsumowywanie, przerywanie – ukierunkowywanie
  3. Błędy w prowadzeniu rozmowy: sugerowanie, komentowanie, pytania o charakterze dyskryminującym, sygnały płynące z języka ciała
  4. Zasady wprowadzania ćwiczeń praktycznych i scenek w wywiad rekrutacyjny
  5. Dwa style prowadzenia wywiadu: „egzaminacyjny” i „partnerski”
  6. Ćwiczenia praktyczne w prowadzeniu wywiadów – zwrócenie uwagi na te zachowania, które pomagają bądź utrudniają aktywne słuchanie i kierowanie rozmową
  Metody pracy: Mini-wykład, odgrywanie ról (scenki); dyskusje

  Sesja 6: Podsumowanie dnia (ok. 10 min)

  DZIEŃ II
  Sesja 7: Rozmowa kwalifikacyjna- ćwiczenie (ok. 4 godz.)
  Cele sesji:
  - Rozwinięcia umiejętności prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej w oparciu o różne style i techniki
  TEMATY:
  1. Przeprowadzenie symulacji rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami – ochotnikami z grupy uczestników i spoza (1 osoba)
  Metody pracy: Symulacja z nagraniami video

  Sesja 8: Ocena Kandydata na podstawie zebranych danych (ok. 2 godz.)
  Cele sesji:
  - Rozwój wiedzy na temat psychologicznych aspektów związanych z oceną oraz metod radzenia sobie z subiektywizmem oceny
  - Rozwój umiejętności podejmowania decyzji w oparciu o ocenę punktową (ilościową) i jakościową Kandydata; przykład arkusza oceny
  - Rozwój umiejętności oceny wiarygodności podanych przez kandydata informacji
  TEMATY:
  1. Ilościowy i jakościowy pomiar- behawioralny opis skali ocen; rangowanie
  2. Czynniki zakłócające obiektywizm oceny: halo efekt, efekt pierwszeństwa i świeżości, uprzedzenia, łagodność- surowość; różne rozumienie standardów oceny itp.
  3. Metody minimalizacji czynników zakłócających
  4. Ćwiczenia praktyczne oceny –indywidualnie i grupowo na bazie tych samych danych
  5. Badanie wiarygodności – spójność i precyzja informacji, referencje, profesjonalne badanie wiarygodności ( zlecenie na zewnątrz)
  Metody pracy: Mini-wykład, ćwiczenia praktyczne

  Sesja 9: Kwestionariusze i testy w procesie rekrutacji (ok. 0,5 godz.)
  Cele sesji:
  Poznanie wachlarza dostępnych technik
  TEMATY:
  1. Zasady stosowania kwestionariuszy
  2. Przegląd dostępnych kwestionariuszy (m.in. metody: Sigmund, DISC, Thomas MBTI– możliwość zdobycia licencji)
  3. Prezentacja metody Sigmund

  Sesja 10: Podsumowanie ok. 0,5 godz.
  Cele sesji:
  Pomoc uczestnikom w utrwaleniu wiedzy i umiejętności oraz wyznaczeniu dalszego kierunku rozwoju
  TEMATY:
  1. Przypomnienie najważniejszych treści szkolenia
  2. Ocena warsztatów
  Metody pracy: Rozmowa („rundka”), ankieta

 • WYKŁADOWCA

  Danuta Mirek

  Od 16 lat pracuje jako niezależny trener biznesu współpracujący z firmami szkoleniowymi; w tym czasie miała możliwość służyć doradztwem, coachingiem i szkoleniami w systemie otwartym bądź zamkniętym dla ponad 1000 firm różnej wielkości (m.in. Żywiec, Unilever , Bahlsen,  Frosta, Inter Marche, Piotr i Paweł, Tesco, Chevrolet ,Trelleborg, Delphi, Dębica, Electropoli, Groclin Auto, Hutchinson, Iveco, Optimum Plastic , SEWS, TRW; Valeo, Veolia Transport, Hotele Orbis, Sheraton hotel, Generali, PZU, BP Poland, BASF; Organika Malbork, Rosti Białystok, Energa, Ewe, Enea, Zelmer, TP S.A., KappAhl, Sanitech Koło, Suedzucker).

  Posiada Międzynarodowy Certyfikat w zakresie treningu, uczenia się i rozwoju oraz Międzynarodowy Certyfikat Doradcy i Asesora (Thames Valley University, Londyn). Jako jedna z kilkunastu osób w Polsce posiada certyfikat w zakresie  doradztwa  i oceny w procesie certyfikacji trenerów zarządzania (Międzynarodowy Certyfikat Trenera Zarządzania wydawany przez Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK (Management Training in Krakow and the Regions).

  Z wykształcenia mgr psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim.

  Obszary szkoleń:
  - dla Trenerów (train the trainer, szkolenia dla trenerów produkcji, sztuka prezentacji, Identyfikacja i Analiza Potrzeb Szkoleniowych; projektowanie i prowadzenie treningu; ewaluacja treningu, coaching i mentoring);
  - działów HR (rekrutacja i selekcja, system oceny, outplacement; szkolenia i rozwój pracowników).

 • METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ

  Mini wykład, scenki sytuacyjne, praca grupowa, studium przypadku, odgrywanie ról, symulacja z nagraniami video, dyskusja moderowana.

 • KONTAKT

  DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

  tel: 22 378 26 69