ROZMOWY REKRUTACYJNE – WARSZTATY PRAKTYCZNE

JAK SKUTECZNIE PROWADZIĆ WYWIADY REKRUTACYJNE?                     

Celem ogólnym szkolenia jest przygotowanie uczestników do profesjonalnego prowadzenia rozmów rekrutacyjnych oraz wyciągania wniosków rekrutacyjnych w oparciu o zebrane w rozmowie dane.

Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję:
• Uporządkować wiedzę nt.: rozmowy jako techniki rekrutacyjnej, typów wywiadów rekrutacyjnych, możliwych scenariuszy rozmów, różnorodnych technik słuchania i zadawania pytań, metod uzupełniania wywiadów poprzez zadania praktyczne, błędów oceny i sposobów minimalizacji tych błędów; metod badania wiarygodności.
• Rozwinąć umiejętności prowadzenia spotkania z Kandydatem w ramach trzech różnych podejść: „klasycznego” scenariusza badania kompetencji, podejścia „Business to business” (BtoB) oraz wywiadu epizodycznego.
• Rozwinąć umiejętności przygotowywania i zadawania pytań Kandydatowi mających na celu zbadanie kompetencji Kandydata (głównie społecznych), poznanie czynników, które go motywują oraz preferencji i oczekiwań odnośnie przyszłego stanowiska pracy i kultury organizacyjnej w firmie.
• Rozwinąć umiejętności analizy wiarygodności zebranego materiału (analiza spójności                      i konkretności wypowiedzi, język ciała), poznanie innych metod badania wiarygodności.
• Rozwinąć umiejętności wyciągania wniosków z zebranego materiału, rozwój samoświadomości własnych ograniczeń, możliwości popełniania błędów oceny.
• Rozwinąć umiejętności udzielania kandydatowi informacji zwrotnej.
• Wymienić doświadczenia pomiędzy uczestnikami szkolenia.

 • INFORMACJE

  24-25 lutego 2015r. Angelo Katowice****
  ul. Sokolska 24, Katowice
  www.vi-hotels.com/pl/angelo-katowice

  Angelo Katowice**** to nowoczesny, klimatyzowany hotel biznesowy położony w centrum miasta, zaledwie 750 metrów od dworca kolejowego Katowice Główne. Obiekt oferuje klimatyzowane pokoje z bezpłatnym bezprzewodowym dostępem do Internetu oraz bezpłatny wstęp do centrum fitness i sauny.

  Cena szkolenia wynosi: 999,00 zł + 23% VAT
  W cenie uwzględniono:
  - 16 h dydaktycznych zajęć
  - materiały szkoleniowe
  - materiały pomocnicze
  - certyfikat ukończenia szkolenia
  - przerwy kawowe
  - lunch
  - parking hotelowy
  Zapewniamy opiekę koordynatora z ramienia CSK PARTNER, który jest zawsze do Państwa dyspozycji podczas trwania zajęć.

  W przypadku wyboru szkolenia z noclegiem zajmujemy się wszelkimi formalnościami związanymi z rezerwacją noclegu.
  Pokój jednoosobowy wynosi 315,00 zł
  Pokój dwuosobowy wynosi 399,00 zł

  Godziny trwania zajęć: 9:00-16:00

 • PROGRAM

  DZIEŃ I
  Sesja 1: Wstępna (ok. 1 godz.)
  Cele sesji:
  - Wprowadzenie w atmosferę warsztatów
  - Poznanie się uczestników
  - Zebranie oczekiwań

  TEMATY:
  1. Powitanie, przypomnienie planu warsztatów, sprawdzenie oczekiwań uczestników.
  2. Poznanie się uczestników – pierwsze ćwiczenie związane z prowadzeniem wywiadu; omówienie ćwiczenia pod kątem adekwatności pytań, ich sposobu zadawania, stworzonej przez prowadzącego wywiadu atmosfery.
  Metody pracy: Mini-wykład (prezentacja), ćwiczenie praktyczne

  Sesja 2: Wywiad jako metoda rekrutacyjna (ok. 1 godz.)
  Cele sesji:
  - Rozwój / uporządkowanie wiedzy nt. techniki wywiadu
  - Poznanie różnorodnych typów wywiadów i ich miejsca w całości prowadzonej rozmowy z kandydatem oraz spójność z innymi technikami badania

  TEMATY:
  1. Wywiad jako metoda badawcza – skuteczność, czynniki wpływające na skuteczność.
  2. Zasady wprowadzania dodatkowych metod badania w trakcie prowadzenia rozmowy z kandydatem (casy, scenki, zadania praktyczne, testy).
  3. Różnorodne typy wywiadów: nieustrukturyzowany, ustrukturyzowany, biograficzny, topgrading, epizodyczny, stresujący, kompetencyjny- zalety i wady metod.
  Metody pracy: Mini-wykład (prezentacja) połączony z dyskusją

  Sesja 3: Wywiad prowadzony metodą badania kompetencji (ok. 3 godz.)
  Cele sesji:
  - Rozwój umiejętności przygotowywania i prowadzenia wywiadu opartego o badanie kompetencji

  TEMATY:
  1. Trzy grupy kompetencji: merytoryczne, społeczne i firmowe.
  2. Przygotowywanie pytań i zadań praktycznych badających kompetencje – ćwiczenia praktyczne.
  3. Scenariusz prowadzenia „klasycznego” wywiadu kompetencyjnego.
  4. Ćwiczenia praktyczne w prowadzeniu wywiadu kompetencyjnego omówione pod kątem: adekwatności pytań – jakie dane udało się zebrać, współpracy zespołu rekrutacyjnego i zarządzania czasem, technik zadawania pytań i aktywnego słuchania.
  Metody pracy: wykład, praca w podgrupach, scenki ( nagrywane, odtwarzane i omawiane)

  Sesja 4: Ocena wiarygodności zebranych danych  (ok. 1,5 godz.)
  Cele sesji:
  - Rozwój / uporządkowanie wiedzy nt. metod badania wiarygodności
  - Rozwój umiejętności analizy wiarygodności zebranego materiału (analiza spójności i konkretności wypowiedzi, język ciała)

  TEMATY:
  1.
   Metody badania wiarygodności: spójność i konkretność; zasada „co najmniej dwa źródła danych”, obserwacja języka ciała, technika świadomości rozmowy referencyjnej, referencje – adekwatność w realiach polskich, background screening.
  2. Ćwiczenia praktyczne- analiza zebranego materiału pod kątem wiarygodności.
  Metody pracy: Mini-wykład połączony z dyskusją, scenki (nagrywane) i ich analiza

  Sesja 5: Podsumowanie dnia (ok. 0,5 godz.)
  Cele sesji:
  Przypomnienie najważniejszych faktów
  - Refleksja uczestników-samoocena, fakty do zapamiętania i wdrożenia, pytania i oczekiwania odnośnie dnia II

  DZIEŃ II
  Sesja 1: Ocena danych uzyskanych z wywiadu , błędy oceny, udzielanie informacji  zwrotnej Kandydatowi 
  (ok. 2 godz.)
  Cele sesji:

  - Rozwój umiejętności wyciągania wniosków z zebranego materiału, rozwój samoświadomości własnych ograniczeń, możliwości popełniania błędów oceny
  - Rozwój umiejętności udzielania kandydatowi informacji zwrotnej

  TEMATY:
  1. Analiza jakościowa zebranych danych – przyporządkowanie informacji do badanych kompetencji; ocena silnych i słabych stron kandydata, obszary niepewności i wątpliwości- decyzja co do dalszych działań.
  2. Analiza ilościowa: przyporządkowanie informacji do badanych kompetencji, ocena punktowa (wnioski odnośnie poziomu kompetencji), dyskusja sędziów kompetentnych.
  3. Błędy oceny  do jakich mam osobiste skłonności ( autorefleksja, ewentualnie informacja zwrotna od trenera i uczestników).
  4. Zasady udzielania informacji zwrotnej, ćwiczenia praktyczne.
  Metody pracy: Studium przypadku, wykład, praca indywidualne, scenki

  Sesja 2: Prowadzenie wywiadu metodą BtoB  (ok. 2,5 godz.)
  Cele sesji:
  - Rozwój umiejętności prowadzenia spotkania z Kandydatem w ramach podejścia „Business to business” (BtoB)

  TEMATY:
  1. Zasady prowadzenia rozmowy w podejściu B to B: dyskusja w miejsce egzaminowania, oparcie rozmowy o faktyczne, czekające Kandydata cele do zrealizowania, Kandydat jako „ konsultant”, szczegóły zamiast ogólnych deklaracji.
  2. Ćwiczenia praktyczne w prowadzeniu wywiadów – zwrócenie uwagi na te zachowania, które pomagają bądź utrudniają aktywne słuchanie i kierowanie rozmową; pokazanie jak wyciągnąć wnioski na temat kompetencji społecznych na podstawie obserwacji, sposobu budowania relacji przez Kandydata z prowadzącym wywiad, oraz na podstawie danych historycznych (z przeszłości Kandydata).
  Metody pracy: Mini-wykład, odgrywanie ról (scenki); dyskusje

  Sesja 3: Wywiad epizodyczny jako specyficzny typ rozmowy rekrutacyjnej  (ok. 2 godz.)
  Cele sesji:
  - Poznanie metody wywiadu epizodycznego w celu zastosowania wybranych technik z tej metody w prowadzonych przez siebie wywiadach

  TEMATY:
  1. Co to jest epizod- neurologiczne podstawy tzw. pamięci epizodycznej, cechy epizodu.
  2. Scenariusz rozmowy opartej o badanie epizodów, zalety i ograniczenia metody.
  3. Ćwiczenia praktyczne w prowadzeniu wywiadu metodą epizodyczną.
  Metody pracy: Wykład, pokaz, praca w trójkach (scenki)

  Sesja 4: Podsumowanie (ok. 0,5 godz.)

 • EKSPERT

  Danuta Mirek – Pietryga

  Od 16 lat pracuje jako niezależny trener biznesu współpracujący z firmami szkoleniowymi; w tym czasie miała możliwość służyć doradztwem, coachingiem i szkoleniami w systemie otwartym bądź zamkniętym dla ponad 1000 firm różnej wielkości (m.in. Żywiec, Unilever , Bahlsen,  Frosta, Inter Marche, Piotr i Paweł, Tesco, Chevrolet ,Trelleborg, Delphi, Dębica, Electropoli, Groclin Auto, Hutchinson, Iveco, Optimum Plastic , SEWS, TRW; Valeo, Veolia Transport, Hotele Orbis, Sheraton hotel, Generali, PZU, BP Poland, BASF; Organika Malbork, Rosti Białystok, Energa, Ewe, Enea, Zelmer, TP S.A., KappAhl, Sanitech Koło, Suedzucker).

  Posiada Międzynarodowy Certyfikat w zakresie treningu, uczenia się i rozwoju oraz Międzynarodowy Certyfikat Doradcy i Asesora (Thames Valley University, Londyn). Jako jedna z kilkunastu osób w Polsce posiada certyfikat w zakresie  doradztwa  i oceny w procesie certyfikacji trenerów zarządzania (Międzynarodowy Certyfikat Trenera Zarządzania wydawany przez Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK (Management Training in Krakow and the Regions).

  Z wykształcenia mgr psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim.

  Obszary szkoleń:
  - dla Trenerów (train the trainer, szkolenia dla trenerów produkcji, sztuka prezentacji, Identyfikacja i Analiza Potrzeb Szkoleniowych; projektowanie i prowadzenie treningu; ewaluacja treningu, coaching i mentoring);
  - działów HR (rekrutacja i selekcja, system oceny, outplacement; szkolenia i rozwój pracowników).

 • METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ

  Mini wykład, scenki sytuacyjne, praca grupowa, studium przypadku, odgrywanie ról, symulacja z nagraniami video, dyskusja moderowana.

 • KONTAKT

  DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

  tel: 22 378 26 69